pages.product-details-page.thumbnail
Svenskarna och internet 2020: Undersökning om svenskarnas internetvanor
Internetstiftelsen
Svenskarna och internet 2020: Undersökning om svenskarnas internetvanor
By Jakob Bäck, Jenny Andersson
Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle, Social forskning och statistik, Internet: allmänt
182 pages • Svenska • 2020

About the book

Svenskarna och internet 2020 har ett tydligt fokus på hur digitaliseringen påverkats av coronapandemin. En unik undersökning i en unik tid. Vilka har blivit nya internetanvändare under pandemin, hur har skolorna hanterat undervisning över nätet, och vad har ändrats i våra digitala beteenden när distansarbete hemifrån har mer än tiofaldigats? Svenskarna och internet är en undersökning som genomförs av Internetstiftelsen. Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Editions

Svenskarna och internet 2020: Undersökning om svenskarnas internetvanor
Pages
182
Measurements
210 ✕ 297 mm
ISBN
9789180202411
Weight
683 g
Delivery time: 7-14 workdays