pages.product-details-page.thumbnail
Livskunskap: SJÄLVFÖRTROENDE: i förändring
IDMANS FÖRLAG HB

Livskunskap: SJÄLVFÖRTROENDE: i förändring

By Gullmay Idman, Pekka Idman
Psykologi
67 pages • Swedish • 1997

About the book

I serien LIVSKUNSKAP, tecknad - från 12 år - obegränsat EN VÄSENTLIG GRUND FÖR MÄNNISKORS EXISTENS är hennes självförtroende, vilket i hög grad styr hennes vägar och val. Människor med dåligt självförtroende mår psykiskt dåligt och kan vara lätta att styra. Ett bra självförtroende bör vara målet i all fostran och ledarskap av andra. Men självförtroendet är under ständig utveckling och förändring och resultatet av ett livslångt arbete och därmed varje människas eget ansvar. Aktiva, självständiga och initiativrika människor gagnar också andras utveckling. Inspiration kan man hämta i skriften ”Självförtroende”. PEKKA IDMAN, docent i pedagogik och leg psykolog ..en fantastisk sak med Gullmays skrifter är att alla, och då menar jag verkligen alla, har något att hämta i dem. I grafiskt och ord-valsmässigt stringenta meningar, ackom-panjerade av genialt enkla men uttrycksfulla teckningar, blir man uppmärksam på "san-ningar" som man glömt eller hittills helt enkelt missat. Enkelheten är skenbar, under ytan rymmer texterna djup som går rakt in i hjärtat. Insikterna står som spön i backen och det finns ingen möjlighet att värja sig. Dessutom har hon humor, även då hon berör svåra ämnesområden. Journalist Irene Ahlberg, Bibliotekstjänst

Editions

Livskunskap: SJÄLVFÖRTROENDE: i förändring
Pages
67
Measurements
148 ✕ 210 mm
ISBN
9789175752747
Weight
136 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays