pages.product-details-page.thumbnail
Livskunskap: VÅGA LEVA : på ditt sätt
IDMANS FÖRLAG HB

Livskunskap: VÅGA LEVA : på ditt sätt

Av Gullmay Idman
Psykologi
23 sidor • Svenska • 1984

Om boken

I serien LIVSKUNSKAP, tecknad, från 12 år - obegränsat ATT FÖRVERKLIGA SIG SJÄLV, att utveckla sina egna anlag och möjligheter bör vara en ledstjärna för alla. Alltför många lever inte för sin egen skull utan nöjer sig med att bara finnas till för andra. De förnekar sina egna behov att utvecklas, är lättpåverkade och lever stelt i enlighet med vad andra tycker att de skall göra. Resultatet blir otillfredsställelse, upplevelse av tomhet och bitterhet och leder till flykt, kanske till dagdrömmar eller drogpåverkan. Idéer om hur man kan tänka annorlunda, att utgå från sig själv och sina egna behov, ges i skriften ”Våga leva”. Tillfredsställelse med tillvaron och den egna utvecklingen ger positiva återverkningar på alla områden. PEKKA IDMAN, doc i pedagogik och leg psykolog .en fantastisk sak med Gullmays skrifter är att alla, och då menar jag verkligen alla, har något att hämta i dem. I grafiskt och ord-valsmässigt stringenta meningar, ackom-panjerade av genialt enkla men uttrycksfulla teckningar, blir man uppmärksam på "san-ningar" som man glömt eller hittills helt enkelt missat. Enkelheten är skenbar, under ytan rymmer texterna djup som går rakt in i hjärtat. Insikterna står som spön i backen och det finns ingen möjlighet att värja sig. Dessutom har hon humor, även då hon berör svåra ämnesområden. Journalist Irene Ahlberg, Bibliotekstjänst

Medverkande

Författare

Gullmay Idman

Utgåvor

Livskunskap: VÅGA LEVA : på ditt sätt
Sidor
23
Mått
148 ✕ 210 mm
ISBN
9789175752730
Vikt
58 g
Leveranstid: 5-7 arbetsdagar inom Sverige, övriga världen upp till 14 arbetsdagar