pages.product-details-page.thumbnail
Livskunskap: ONT I PSYKET: drabbar alla
IDMANS FÖRLAG HB

Livskunskap: ONT I PSYKET: drabbar alla

By Gullmay Idman, Pekka Idman
Psykologi
39 pages • Swedish

About the book

I serien LIVSKUNSKAP, tecknad, från 12 år - obegränsat Alla mår vi någon gång i livet psykiskt dåligt och utsätts för svåra påfrestningar. Många av oss döljer vad vi känner och sätter upp en mask för omvärlden vilket kan leda till svåra depressioner, ångest och grava störningar i våra relationer till andra människor. I skriften finns en enkel förklaringsmodell som kan bidra till insikt om vägen till en harmonisk livsstil med starkt psyke och goda relationer. Pekka Idman, docent i pedagogik och leg psykolog ..en fantastisk sak med Gullmays skrifter är att alla, och då menar jag verkligen alla, har något att hämta i dem. I grafiskt och ord-valsmässigt stringenta meningar, ackom-panjerade av genialt enkla men uttrycksfulla teckningar, blir man uppmärksam på "san-ningar" som man glömt eller hittills helt enkelt missat. Enkelheten är skenbar, under ytan rymmer texterna djup som går rakt in i hjärtat. Insikterna står som spön i backen och det finns ingen möjlighet att värja sig. Dessutom har hon humor, även då hon berör svåra ämnesområden. Journalist Irene Ahlberg, Bibliotekstjänst

Editions

Livskunskap: ONT I PSYKET: drabbar alla
Pages
39
Measurements
148 ✕ 210 mm
ISBN
9789175752273
Weight
87 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays