pages.product-details-page.thumbnail
Språk i samspel : Retorik för pedagoger
Aglaktuq

Språk i samspel : Retorik för pedagoger

Av Gunilla Almström Persson, Vendela Blomström, Anna Vogel, Karolina Wirdenäs
Handböcker för talare och praktisk retorik
140 sidor • Svenska • 2016

Om boken

Läraryrket handlar till stor del om kommunikation i olika former. Språket blir därmed ett av lärarens viktigaste arbetsredskap – oavsett inriktning, ämne och skolform. Denna bok introducerar, fördjupar och kombinerar två olika perspektiv på språk och samspel i skolans värld, nämligen ett retoriskt perspektiv och ett samtalsperspektiv. Perspektiven syftar till att dels ge en fördjupad syn på olika kommunikativa situationer i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, dels göra läraren medveten om vilka redskap som finns att dra nytta av. Teori varvas med praktik, genom att koppla samman forskning med arbetsmodeller och handfasta råd. Här presenteras den klassiska retoriken, olika retoriska förutsättningar samt konsten att ge och ta emot respons. Vidare lyfts olika aspekter av samtal, samtalsanalysens grunder samt olika språkliga mönster som läraren använder sig av i sin yrkesroll. Boken innehåller även uppgifter för reflektion eller diskussion i grupp. Språk i samspel. Retorik för pedagoger vänder sig till dig som studerar inom lärarutbildningen, till redan verksamma lärare och pedagoger samt andra intresserade. Boken fungerar att använda både som kurslitteratur och i självstudier. Författarna undervisar på kurser i retorik och muntlig framställning inom lärarprogrammet. Dessutom är de verksamma som forskare och författare inom retorik, samtal, interaktion i lärandesituationer och mönster för text och tal.

Medverkande

Författare

Gunilla Almström Persson

Författare

Vendela Blomström

Författare

Anna Vogel

Författare

Karolina Wirdenäs

Utgåvor

Språk i samspel : Retorik för pedagoger
Sidor
140
Mått
155 ✕ 223 mm
ISBN
9789163920882
Vikt
259 g
Leveranstid: 5-7 arbetsdagar inom Sverige, övriga världen upp till 14 arbetsdagar