pages.product-details-page.thumbnail
Vad är verkligt? : Den olösta frågan om kvantfysikens mening
Fri Tanke

Vad är verkligt? : Den olösta frågan om kvantfysikens mening

Av Adam Becker
Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori)
489 sidor • Svenska • 2022

Om boken

Vad innebär kvantteorin för vår världsbild och uppfattning om vad som är verkligt? Frågan eggade den nya fysikens pionjärer och stod i centrum för de berömda debatterna mellan Albert Einstein och Niels Bohr. Men i takt med att kvantteorins tillämpningar rönte stora framgångar under efterkrigstiden föreföll dess filosofiska implikationer alltmer obetydliga. Frågan om kvantfysikens mening föll i glömska. I Adam Beckers utförliga skildring av kvantfysikens historia får vi följa det fåtal fysiker som framhärdat i att finna ett svar på en av naturvetenskapens stora men länge marginaliserade gåtor.

Medverkande

Författare

Adam Becker

Utgåvor

Vad är verkligt? : Den olösta frågan om kvantfysikens mening
Sidor
489
DRM
Vattenmärkt
ISBN
9789189526976
Version
EPUB 2