pages.product-details-page.thumbnail
Vad är verkligt?: Den olösta frågan om kvantfysikens mening
Fri Tanke

Vad är verkligt?: Den olösta frågan om kvantfysikens mening

By Adam Becker
Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori)
489 pages • Swedish • 2022

About the book

Vad innebär kvantteorin för vår världsbild och uppfattning om vad som är verkligt? Frågan eggade den nya fysikens pionjärer och stod i centrum för de berömda debatterna mellan Albert Einstein och Niels Bohr. Men i takt med att kvantteorins tillämpningar rönte stora framgångar under efterkrigstiden föreföll dess filosofiska implikationer alltmer obetydliga. Frågan om kvantfysikens mening föll i glömska. I Adam Beckers utförliga skildring av kvantfysikens historia får vi följa det fåtal fysiker som framhärdat i att finna ett svar på en av naturvetenskapens stora men länge marginaliserade gåtor.

Contributors

Author

Adam Becker

Editions

Vad är verkligt?: Den olösta frågan om kvantfysikens mening
Pages
489
DRM
Watermark
ISBN
9789189526976