pages.product-details-page.thumbnail
Handbok för medborgare i universum
Fri Tanke

Handbok för medborgare i universum

By Ulf Danielsson
Astronomi, rymd och tid
204 pages • Swedish • 2022

About the book

Ur ljuset framfödde modern Hera materien men upptäckte strax hur en oäkting, den starkaste av dem alla, låg vid hennes bröst. Hon slungade Herakles undan i avsky och mjölken som spilldes formade vägar i mörkret. Det tog några hundra miljoner år innan de första galaxerna hade bildats. För första gången föreligger »Handbok för medborgare i universum« i en jordisk utgåva: initiativtagare är den Intergalaktiska intresseorganisationen (IIO). Boken har under de tio miljarder år organisationen existerat tillhandahållits ett stort antal civilisationer runt om i universum. Texten sammanfattar den kunskap som en livsform samlat på sig om dess värld och sätter in den i ett större existentiellt sammanhang. Genom att dela med sig av utomjordiska livsformers erfarenheter hoppas IIO med Handboken kunna ge oss människor på planeten jorden det stöd vi behöver för att överleva som civilisation och art. Handbokens jordiske redaktör, Ulf Danielsson, har skrivit ett förord och rikligt kommenterat texten. Utgåvan är illustrerad av Johannes Heldén.

Contributors

Author

Ulf Danielsson

Editions

Handbok för medborgare i universum
Pages
204
DRM
Watermark
ISBN
9789189526969