pages.product-details-page.thumbnail
Skör demokrati: Det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning
Fri Tanke

Skör demokrati: Det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning

By Thomas Persson, Sten Widmalm
Statsvetenskap och politisk teori, Politik och statsskick
265 pages • Swedish • 2022

About the book

Häromåret firade Sverige 100 år som demokrati, men trots att vi har demokratiska val och fri åsiktsbildning finns det anledning att vara orolig. Utöver en illavarslande global utveckling där många länder rör sig åt ett auktoritärt håll, har vi en rad problem på hemmaplan. Allt oftare tycks vi höra om människor som blir godtyckligt uppsagda från sina tjänster, journalister och kulturarbetare som är så rädda för att bli av med sitt jobb att de bedriver självcensur, manipulationer av språket för att stänga ute vissa grupper och avancerad detaljstyrning av förvaltning såväl som våra universitet vilket ska vara alla medborgare till gagn. I Skör demokrati ger en namnkunnig skara skribenter, akademiker och debattörer perspektiv och förslag på lösningar på några av de problem som vårt demokratiska samhälle idag har att ta itu med. Redaktörer för boken är Sten WIdmalm, professor i statskunskap, och Thomas Persson, docent i statskunskap. De är bägge verksamma vid Uppsala universitet.

Editions

Skör demokrati: Det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning
Pages
265
DRM
Watermark
ISBN
9789189526914