pages.product-details-page.thumbnail
Gud och andra orsaker: Hur en ny teori om orsak och verkan kan förändra vår världsbild
Fri Tanke

Gud och andra orsaker: Hur en ny teori om orsak och verkan kan förändra vår världsbild

Av Ulf Jonsson
Religion och vetenskap
156 sidor • Svenska • 2022

Om boken

Vad är orsaker och hur fungerar de? Vetenskapliga förklaringar bygger ofta på att man kan komma åt orsakerna till de fenomen som man studerar. Men hur orsaker och kausala samband ska förstås är idag mycket omdiskuterade frågor inom discipliner som vetenskapsteori och metafysik. Hur frågorna besvaras har stor betydelse för vår förståelse av vad vetenskaplig kunskap är. En av de mest omdiskuterade nya teorierna om kausalitet, dispositionalismen, står i fokus i denna bok. I dispositionalismen kombineras upptäckter i aktuell forskning med idéer hos klassiska filosofer som Aristoteles och Thomas av Aquino. Samtidigt visar dispositionalismen på de ensidigheter och problem som ligger bakom bristerna i våra hittillsvarande teorier om kausalitet. Den här boken bygger på ett internationellt forskningsprojekt om kausalitet med forskare som använder sig av dispositionalismen inom olika grenar av humaniora och naturvetenskap. Här presenteras också huvudtankarna i författarens eget bidrag till forskningsprojektet, där han behandlar den religionsfilosofiska frågan om Gud kan sägas vara orsak till ting och händelser i världen.

Medverkande

Författare

Ulf Jonsson

Utgåvor

Gud och andra orsaker: Hur en ny teori om orsak och verkan kan förändra vår världsbild
Sidor
156
DRM
Vattenmärkt
ISBN
9789189526389
Version
EPUB 2