pages.product-details-page.thumbnail
Stoppa matsvinnet!: En förpackad lösning
Fri Tanke

Stoppa matsvinnet!: En förpackad lösning

By Helén Williams, Fredrik Wikström
Livsmedelsteknik, Föroreningar och miljöhot, Avfallshantering
166 pages • Swedish • 2022

About the book

Boken »Stoppa matsvinnet!« förklarar varför det slängs så mycket mat och ger vägledning i hur matsvinnet kan minska. I fokus står förpackningen – vars utformning betyder mer för matsvinnet än de flesta tror – men författarna efterlyser också fler paradigmskiften i sättet vi producerar och konsumerar mat. En omistlig läsning för alla som är engagerade i matsvinnsfrågan!

Contributors

Author

Helén Williams

Author

Fredrik Wikström

Editions

Stoppa matsvinnet!: En förpackad lösning
Pages
166
DRM
Watermark
ISBN
9789189526259