pages.product-details-page.thumbnail
Krossa den skändliga!: En biografi om Voltaire
Fri Tanke

Krossa den skändliga!: En biografi om Voltaire

By Stellan Ottosson
Biografi: allmänt
418 pages • Swedish • 2022

About the book

François-Marie Arouet kom att bli en ryktbar prosaist, nydanande historiker och Frankrikes mest spelade dramatiker under 1700-talet. Under namnet Voltaire och med fältropet Krossa den skändliga! stred han mot inbiten vidskepelse, brutal rättsskipning och mot kyrkans heligaste dogmer, med ironin och grova skämt som vapen. I Stellan Ottossons biografi möter vi inte en nytänkande filosof, utan snarare en slagfärdig polemiker som med vass dikt och prosa, skriven i pamfletter och lättlästa skrifter, spred upplysningens idéer över Europa. Med markisinnan Émilie, hans kärlek och intellektuella kumpan, vid sin sida. Men här framträder också den motsägelsefulla Voltaire, han som spärrades in för att ha smädat överheten och som slogs för det fria ordets sak, men som också skickade polisen på sina belackare. Lustfyllt och skickligt skriver Ottosson fram en Voltaire för vår tid.

Editions

Krossa den skändliga!: En biografi om Voltaire
Pages
418
DRM
Watermark
ISBN
9789189139121