pages.product-details-page.thumbnail
Absolut text: Om att läsa världen
Fri Tanke

Absolut text: Om att läsa världen

By Torbjörn Elensky
Språk och lingvistik, Samhälle och kultur: allmänt
207 pages • Swedish • 2021

About the book

En baksidestext är som ett fönster som öppnar mot boken. Särskilt ironiskt blir detta då boken du håller i din hand handlar om textens, ordens, språkets relationer till verkligheten som vi upplever den. Men språket kan aldrig uttömma hela upplevelsen, orden förmår inte sammanfatta alla fakta, inom denna korta texts ramar ryms inte hela boken. Nej, för att förstå den måste du börja läsa, träda in i textens underbara värld, upptäcka dess sammanhang och avtäcka dess djupare meningar. Denna baksidestext förhåller sig till själva boken "Absolut text", som boken förhåller sig till världen. Så stäng fönstret och öppna pärmen. – Tag och läs.

Editions

Absolut text: Om att läsa världen
Pages
207
DRM
Watermark
ISBN
9789180203777