pages.product-details-page.thumbnail
Till tidens slut: Medvetande, materia och mening i ett föränderligt universum
Fri Tanke

Till tidens slut: Medvetande, materia och mening i ett föränderligt universum

By Brian Greene
Fysik, Filosofi
624 pages • Swedish • 2021

About the book

Till tidens slut är en vetenskaplig exposé över den moderna kosmologins svindlande upptäckter och människans sökande efter mening, givet vetskapen om hennes försumbara roll i universum. I en kosmologisk berättelse från big bang till uppkomsten av medvetet liv, utforskar den amerikanske fysikern Brian Greene människans försök att begripa sin besynnerliga existens genom mytbildning, konst, filosofi och vetenskap. Från partiklar till planeter, materia till mening, kosmisk ordning till entropins stigande oordning presenterar Greene en hissnande bild av vårt universum. Men också en teori om den grundläggande drivkraften bakom mänsklig strävan – en önskan att forma någonting beständigt ur den tillfälliga, ändliga tillvaro som är allas våra liv.

Editions

Till tidens slut: Medvetande, materia och mening i ett föränderligt universum
Pages
624
DRM
Watermark
ISBN
9789180203753