pages.product-details-page.thumbnail
Dold verklighet: Om evolution, medvetande och perception
Fri Tanke

Dold verklighet: Om evolution, medvetande och perception

By Donald Hoffman
Filosofi, Kognitiv psykologi
349 pages • Swedish • 2021

About the book

Kan vi lita på att våra sinnen återger en sann bild av verkligheten? Svaret på denna klassiska filosofiska fråga har sedan evolutionsteorins genombrott varit otvetydigt jakande. Men på tvärs med vedertagna vetenskapliga teorier hävdar kognitionsvetaren Donald Hoffman att evolutionen inte utformat våra sinnen till att återge verkligheten på ett sanningsenligt sätt, utan snarare på sätt som främjar vår överlevnad. Konsekvensen är att våra mest vardagliga upplevelser av objekt i tid och rum inte är mer än användbara symboler, likt ikoner på en datorskärm, snarare än sanningsenliga representationer av tingens egentliga egenskaper. Även om vi bör ta våra upplevelser av världen på allvar bör vi alltså inte ta dem bokstavligt. Dold verklighet är ett populärvetenskaplig presentation av Donald Hoffmans revolutionerande forskning. Med beprövad vetenskap och lika underhållande som snillrik skärpa får han läsaren att ifrågasätta sina mest grundläggande intuitioner om världen. Med ett förord av författaren och läkaren Anders Hansen.

Editions

Dold verklighet: Om evolution, medvetande och perception
Pages
349
DRM
Watermark
ISBN
9789180203746