pages.product-details-page.thumbnail
Konsten att tänka klart
Fri Tanke

Konsten att tänka klart

By Douglas Hofstadter, Christer Sturmark
Filosofi och religion
412 pages • Swedish • 2020

About the book

I en värld där fenomen som populism, vetenskapsförakt och pseudofilosofiska idéer breder ut sig är det viktigt att skydda sig mot det falska och ogrundade. Men hur ska den som vill låta sig vägledas av sanning och vetenskap gå tillväga rent praktiskt? I boken Konsten att tänka klart presenterar Christer Sturmark och Douglas Hofstadter en uppsättning enkla verktyg för alla som vill bemästra konsten att tänka klart och få en djupare förståelse för vetenskap, sanning, naturalism och moral. Boken erbjuder också en inblick i skenande samhällsproblem som extremism och fundamentalism och ger förslag på hur vi kan återuppväcka upplysningstraditionens ideal. Sturmark och Hofstadter uttrycker en stark tro på människan, samtidigt som de går hårt åt samtidens intellektuella tankelättja och alla de som tenderar att halka sig fram till slutsatser. Tillsammans slår de ett slag för att vi i det 21:a århundradet behöver tro på förnuftet och den klara tanken mer än någonsin. Boken är en vidareutveckling av Sturmarks förra bok Upplysning i det 21:a århundradet, i samarbete med Douglas Hofstadter, kultförfattaren till boken Gödel, Escher, Bach.

Editions

Konsten att tänka klart
Pages
412
DRM
Watermark
ISBN
9789178198054