pages.product-details-page.thumbnail
Idrottens ekonomihandbok
SISU Förlag

Idrottens ekonomihandbok

By Karin Wennström. et al.
Nationalekonomi
0 pages • Swedish • 2013

About the book

Idrottens ekonomihandbok har till syfte att bidra till att fler idrottsföreningar har en god ekonomi med god ordning. När ekonomin är god och det är god ordning på den tycker de flesta att ekonomi är kul, enkelt och något man gillar. Däremot är det inte lika kul när den är mindre god och i oordning. Ekonomins betydelse för föreningars möjligheter att uppnå det man vill kommer med största sannolikhet att öka framöver. Ju fler som ökar sina kunskaper om föreningsläran i allmänhet och den ekonomiska delen i synnerhet blir därför allt viktigare.

Editions

Idrottens ekonomihandbok
Pages
0
DRM
Watermark
ISBN
9789186323929