pages.product-details-page.thumbnail
Kondition och uthållighet : För träning, tävling och hälsa
SISU Förlag

Kondition och uthållighet : För träning, tävling och hälsa

Av Filip Larsen & Mikael Mattsson
Moderna och samtida skönlitteratur
0 sidor • Svenska • 2013

Om boken

En heltäckande bok om konditionsträning!   Vilken intervallform är den mest effektiva i syfte att förbättra konditionen? Är det viktigt att ett träningsupplägg styrs av individualisering? Vilka positiva hälsoeffekter medför en förbättrad kondition? Och vad kommer att hända i framtiden – kommer drömgränsen, under två timmar på maraton, att sprängas?   Kondition och uthållighet är en sammanställning och tolkning av den kunskap vi i nuläget har om fysiologi och träningslära. Boken beskriver en mängd faktorer och situationer kopplade till träning, prestation, utveckling och hälsa. Den vägleder dig som planerar och genomför träningen - aktiv eller tränare – att välja rätt träningsupplägg med hänsyn till träningsgrad och ambitionsnivå.   Hälsoeffekter och ofattbara prestationer Att träna sin kondition medför en lång rad positiva hälsoeffekter såsom ökad livslängd, förbättrad livskvalitet och minskad risk för en mängd sjukdomar. Vid ökad träningsdos genomgår kroppen en rad förändringar för att anpassa sig till de krav som belastningen kräver. Kroppen är lyckligtvis enormt anpassningsbar och får den bara tillräcklig mycket träning kan den lära sig att tåla stora påfrestningar. Detta bidrar till att idrottare som specialiserar sig, och tränar mycket under lång tid, kan uppnå häpnadsväckande prestationer.   Ju sämre kondition och uthållighet du har, desto mindre krävs för att du ska förbättra dig. Ju bättre kondition och uthållighet du har, desto hårdare belastning krävs för att du ska förbättra dig ytterligare.     Bokens upplägg och innehåll Bokens första del går igenom grunderna i fysiologi och den andra delen handlar om vad som händer och vad man behöver tänka på vid planering, utförande och utvärdering av träning och tävling i konditions- och uthållighetsidrotter.   I boken kan du också läsa om återhämtning, skador och olika riskfaktorer. Dessutom behandlas ett axplock ur näringsläran, som har en direkt betydelse för konditionsträning, oavsett om det handlar om att vinna OS eller träning för hälsa och ett långt aktivt liv.   Vad händer i framtiden? Författarna delar med sig av sin spaning på framtiden, bland annat den om när drömgränsen "under två timmar på maraton" kommer att sprängas.     ”Denna bok är unik så till vida att den tar upp träning i konditionsgrenar på både motions- och elitnivå. Den ger exempel och förslag till träning som direkt kan tillämpas. Trots ett drygt halvsekel med träning och idrottsforskning lärde jag mig en del nytt från boken.”   Artur Forsberg, föreståndare för Centrum för idrottsforskning (CIF) 1994-2009, författare till Träna din kondition (SISU Idrottsböcker).

Medverkande

Författare

Filip Larsen & Mikael Mattsson

Utgåvor

Kondition och uthållighet : För träning, tävling och hälsa
Sidor
0
DRM
Vattenmärkt
ISBN
9789186323752
Version
EPUB 2