pages.product-details-page.thumbnail
Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan
Skolutvecklarna Sverige

Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan

By Petri Partanen
Pedagogisk psykologi , Pedagogik
171 pages • Swedish • 2019

About the book

I ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan” tar Petri Partanen sin utgångspunkt i skolans läroplan som formulerar att eleverna ska lära sig kunskaper och utveckla förmågor. Men, hur kan vi förstå relationen mellan kunskaper och förmågor? Och vad innebär det för undervisningen? I skolforskning lyfts t ex begrepp som metakognition, självreglering och exekutiva förmågor fram som viktiga i lärandet. Vad innebär dessa begrepp? Hur utvecklas dessa hos barn och unga? Hur kan man i undervisningen stödja utvecklingen av dessa förmågor så att de inte blir till ett hinder för lärandet? Vilken roll spelar de för elever i behov av stöd? Vad innebär "scaffolding"? Elevers tankeförmågor och deras strategier i lärandet spelar en central roll i kunskapsutvecklingen. I boken presenterar Petri PASS-modellen för neurokognitiva förmågor samt behovsmodellen som kan användas som samtalsverktyg vid kartläggning av elevers behov. Vidare innehåller boken diskussionsfrågor, exempel på strategier och fallbeskrivningar från undervisning. Boken riktar sig till lärare, elevhälsopersonal och annan skolpersonal men är också lämplig för studerande inom pedagogiska utbildningar. Petri Partanen är fil.dr., leg psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med mångårig erfarenhet av praktiskt arbete, utbildning och forskning kring barns och ungas hälsa, lärande och utveckling.

Editions

Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan
Pages
171
Measurements
170.04 ✕ 220.13 mm
ISBN
9789177739982
Weight
389 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays