pages.product-details-page.thumbnail
Att utveckla elevhälsa
Skolutvecklarna Sverige

Att utveckla elevhälsa

By Petri Partanen
Psykologi
129 pages • Swedish

About the book

Hur kan arbetet kring elever i behov av stöd utvecklas på bästa sätt? Vad är framgångsfaktorer när man ska utveckla ett elevhälsoarbete på en skola eller i en kommun? Vilka fällor och hinder finns att ta sig förbi? Hur kan man organisera, leda och utveckla elevhälsoarbetet på bästa sätt? ​ Petri har skrivit en bok för lärare, arbetslag, elevhälsopersonal och skolledare som kan användas i utvecklingsarbetet på såväl den enskilda skolan som i en förvaltning eller kommun. Varje avsnitt i boken innehåller konkreta frågor som kan användas för att kartlägga, analysera och diskutera nuläget och stödja utvecklingen i en önskad riktning. ​ I boken delger Petri sina erfarenheter från mer än tio års uppdrag kring elevhälsa och lärande runt om i Sverige.

Editions

Att utveckla elevhälsa
Pages
129
Measurements
170 ✕ 220 mm
ISBN
9789174375701
Weight
298 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays