pages.product-details-page.thumbnail
Motivera mera - men hur gör jag som chef och ledare?

Motivera mera - men hur gör jag som chef och ledare?

By Liria Ortiz, Carolina Granström
Företagsekonomi och management, Självhjälp och personlig utveckling
165 pages • Swedish • 2020

About the book

Motivera mera – men hur gör jag som chef och ledare? vänder sig till chefer och ledare som ibland finner sig i situationer där en medarbetare inte presterar som förväntat, behöver ändra sitt förhållningssätt eller sin livsstil. Genom att använda sig av samtalsmetoden MI (motiverande samtal) får du ett komplement för att i samtal motivera innan, under och efter en förändringsprocess. Förändringarna, eller förbättringar kan både röra sig om individuella förändringar eller förändringar som är kopplade till grupp eller organisationen i stort. I boken får du ta del av olika pedagogiska modeller kopplat till konkreta exempel på hur ett samtal med en medarbetare kan förstås och tillämpas. Boken är skriven för att ge ett praktiskt stöd med många inspirerande exempel för chefer och ledare i deras vardag.

Contributors

Author

Liria Ortiz

Author

Carolina Granström

Editions

Motivera mera - men hur gör jag som chef och ledare?
Pages
165
DRM
Watermark
ISBN
9789180202183