pages.product-details-page.thumbnail
Ägandet av himmel, hav, skog och bygd: Klimatet och demokratin kräver en ny ägandefilosofi
Alba.nu

Ägandet av himmel, hav, skog och bygd: Klimatet och demokratin kräver en ny ägandefilosofi

Av Lars Jadelius
Samhälle och kultur: allmänt, Allmän historia, världshistoria, Arkitekturteori, Rättsordning, rättssystem
132 sidor • Svenska • 2020

Om boken

Värnandet av jordens klimat är en av vår tids allvarligaste utmaningar, även om det just nu ser ut att vara coronapandemin och den arbetslöshet som växer fram i dess spår. Ska vi kunna hantera sådana kriser krävs en ny och utvidgad syn på våra demokratier. Kunskapandet måste nu ställas i centrum för att till exempel klimatkrisförnekarna ska kunna hållas i schack. I sin tur förutsätter detta en ny mångfasetterad ägandefilosofi. Denna bok ifrågasätter och berikar våra invanda sätt att se på ägande och tillägnelse av allt från himmel och hav till skog och bygd. Med perspektiv från många olika fält utmanar denna bok den självklarhet som ägandet hanteras med av såväl nyliberaler som den så kallade vänstern. Bokens rubriker: En ny ägandefilosofi – både nödvändig och görlig Äganderätten – komplex och historiskt föränderlig Det gemensamma ägandets moderna filosofi Socialismens drömmar om äganderättens avskaffande Tillägnelse, ägande och appropriering Vore en både/och-dialektik fruktbar? Institutionalisering och förstatligande; ”Prison or Promise?” Vad är modernt? En allas maktlöshet eller gemensam nytta? Platsen som icke är – nätverkssamhällets utopi? Att tillägna sig en plats i ett demokratiskt kunskapande Vad finns det för möjliga vägar framåt? Några röster om boken: Med sin bok griper Lars Jadelius in i samtidens viktigaste diskussioner om ägande, gemenskap, ojämlikhet, miljö och arkitektur. Samhället, både det lokala och det globala, slits idag mellan kraven på en obunden marknad och drömmen om en välsinnad stat. Boken blir ett viktigt argument för att vi ska samlas kring det som förenar oss och binder oss samman. Vi måste uppvärdera det gemensamma, det som vi behöver för livets nödtorft men också det som ger oss en glädje som vi alla kan dela. Sven–Eric Liedman, författare, professor emeritus Idé- och lärdomshistoria Det går att beskriva äganderättens betydelse som fundamental för vårt samhälle. Äganderätten är en central social konstruktion som påverkar oss på så många sätt att vi tenderar att göra tankefel p g a begreppet. Begreppet behöver därför användas som det komplexa relationella och relativa begrepp det är. Det behöver ständigt dekonstrueras och anpassas för att fylla de många funktioner vi kan använda det till. Lars Jadelius ger med sin bok ett lättillgängligt underlag för reflektioner på temat. Han ger oss skäl att arbeta med vår förståelse nu, när vi, bland annat p g a hur vi hanterat äganderätten, står med fötterna i Antropocen. Claes Martinson, professor i Civilrätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Boken fördjupar frågor kring ägandet historiskt, filosofiskt och samhälleligt, med exempel som väl belyser nödvändigheten av ett demokratiskt kunskapande. Med perspektiv från flera olika håll visar Lars Jadelius hur beroende demokratin är av en rik och mångfasetterad offentlighet. Att vi som mänsklighet erkänner vårt beroende av varandra och att vårt samarbete framgent måste vara lärande blir mycket tydligt i boken. En öppen, tankfull, läsvärd och lärorik bok! Ewamarie Herklint, fil. dr., bebyggelseantikvarie, stadsvandringsledare Denna bok sätter in frågan om ägande i ett historiskt sammanhang, samtidigt som den redogör för hur ägandet påverkar och styr dagens utveckling, alltifrån klimatkriser till användningen av internet. Upplägget är ett vridande och vändande på ”gamla sanningar”‚ likaså ett sökande efter en ny och nödvändig färdriktning. Jag hoppas och tror att boken kan bli en dörröppnare för de vilsna och oroliga världsförbättrare som finns runt omkring oss. Den är uttalat skriven för att vara en inspirationskälla till ett fortsatt öppet och sökande bildningsarbete. Lennart Sjöstedt, f.d. jurist på Hyresgästföreningen Lars Jadelius har skrivit en viktig bok om ägandet. Med hjälp av bland annat intressanta språkliga lekar (tillägnelse som en välägnelse är bara ett exempel) blir mycket av ägandets komplexitet tydliggjord. Alltför länge har debatten undvikit allt det komplexa och svåra i frågan om ägande och privategendom. Utan en bättre hantering av ägandets grundfrågor kan inte vår tids stora samhällsproblem lösas. Vår tendens att betrakta världen som om den bara består av isolerade enklaver, av fragmenterade enheter ser han som en “privategendomlighet”. Boken lyfter med det fram hur exklusivt privat ägande och dess enklavtänkande tar sig uttryck inom arkitektur, städer och landskap. En banalisering av ägandet har för Marx och marxister blivit till en filosofisk misär. Lars Jadelius ger oss nya öppningar in i denna problematik. Läs och begrunda! Per Cornell, historiker, professor i Arkeologi Kooperationen är en ägarform som med framgång praktiserats världen i över 170 år. I den rådande ”privategendomliga” ekonomin – för att använda ett av Lars Jadelius kluriga begrepp – har kooperationen dock förlorat sina samhälleliga ambitioner och utgör därför inte längre ett alternativt sätt att bedriva ekonomisk verksamhet. Det finns kanske företrädare för kooperationen och andra som återigen skulle vilja göra rörelsen till ett viktigt inslag i en ekonomisk demokrati. För att kunna gå vidare har de i så fall all anledning att fördjupa sig i författarens analys av ägandebegreppet och övrigt innehåll i denna viktiga bok. Kai Blomqvist, författare, f.d. chef för bl.a. Kooperativa institutet

Medverkande

Författare

Lars Jadelius

Utgåvor

Ägandet av himmel, hav, skog och bygd: Klimatet och demokratin kräver en ny ägandefilosofi
Sidor
132
Mått
130 ✕ 200 mm
ISBN
9789151958088
Vikt
184 g
Leveranstid: 5-7 arbetsdagar inom Sverige, övriga världen upp till 14 arbetsdagar