pages.product-details-page.thumbnail
Skriftställaren: Att inte kunna vara sig själv - En levnadsteckning över Arthur Magnusson från Ytterån i Jämtland
Glenn Olsson förlag

Skriftställaren: Att inte kunna vara sig själv - En levnadsteckning över Arthur Magnusson från Ytterån i Jämtland

By Magnus Ottelid
Biografier, litteratur och litteraturvetenskap, Skönlitteratur
163 pages • Swedish • 2020

About the book

Skriftställaren och översättaren Arthur Magnusson från Ytterån i Jämtland levde mellan 1902 och 1975 och var inte bara en språkbegåvning av sällan skådat slag, utan också en folkbildare och kulturbärare av stor betydelse för sin omgivning. Hans tillvaro präglades av ett flitigt och idogt arbete med språk, men också i hög grad av en stor och ångestfylld hemlighet han aldrig vågade avslöja för någon utom sina dagböcker. När jag upptäckte detta som han uppenbarligen dolde så väl, framstod många händelser och livsval i ett helt annat ljus. Min respekt och sympati för Arthur har växt under arbetet, det är väl naturligt när man upplever sig komma närmare en person. Särskilt om denne så öppet, om än inte med så många ord, visat upp sina sårbara punkter och sin förtvivlan över hur livet kan te sig när man inte fullt ut kan vara sig själv och få visa det för hela världen. Denna levnadsteckning återger inte bara det jag uppfattar som väsentliga delar av Arthur Magnussons liv, den speglar också på ett sätt min egen resa genom det material jag funnit, mina egna reflektioner och upplevelser. /Magnus Ottelid

Editions

Skriftställaren: Att inte kunna vara sig själv - En levnadsteckning över Arthur Magnusson från Ytterån i Jämtland
Pages
163
Measurements
155 ✕ 210 mm
ISBN
9789178196609
Weight
283 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays