pages.product-details-page.thumbnail
Händelser vid ett sund
Diktonius Text

Händelser vid ett sund

By Gösta Carlsson
Från 11 år
266 pages • Swedish • 2017

About the book

Två parallella händelser utspelar sig i denna roman, en under andra världskriget, och en i nutid. Det blir snart uppenbart att det finns ett samband mellan de båda händelserna. det som hände under kriget slår tillbaka med våldsam kraft mot det medelålders paret Peter och Ingalill, som återfunnit varandra efter många år. Vad var det som hände hösten 1944 vid havet norr om Hälsingborg (ja, det stavades med ”ä” då)? Hälsingborg under kriget. Svenskt luftvärnsartilleri, de störtade planen i Hälsingborgs grannskap, plundringar, aktioner för att rädda judar från Danmark, rädslan för ett invaderat Sverige, frivilliga i Waffen-SS, utstuderat kamratförtryck mot judar. Det var dramatiska år vid Sundet. Skildringen av hämnden i form av kidnappningen av Peter och Ingalill 2011 blir en spännande ledsagare till de dramatiska händelserna mer än sextiofem år tidigare. Gösta Carlsson är född 1931 och uppväxt i Helsingborg. Han tog studentexamen 1951 på Högre Allmänna Läroverket för Gossar och läste sedan romanska språk och blev filosofie magister. Därefter arbetade han som lärare, först i Växiö och sedan i Göteborg fram till pensionen. Det som skildras i den här boken är till en viss del självupplevt. Allierade överflygningar och luftvärnseld, många kvällar under några år i skyddsrum, plundringar av störtade plan och byggande av "bomber" i hans fars källare. Miljöerna, kvarteren där det hände, kan nog kännas igen av helsingborgare, men ingen nu levande eller död person kan känna igen sig eller bli igenkänd. Fast visst fanns förebilderna, inte minst Rolf Morgan, Lille- och Storesven, eller Sara och David.

Contributors

Author

Gösta Carlsson

Editions

Händelser vid ett sund
Pages
266
Measurements
148 ✕ 210 mm
ISBN
9789186921415
Weight
490 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays