pages.product-details-page.thumbnail
Den GALNA psykiatrin: Om bristen på andlighet, samtal och psykoterapi
Förlagshuset Siljans Måsar AB

Den GALNA psykiatrin: Om bristen på andlighet, samtal och psykoterapi

Av Johan Stiernstedt
Parapsykologi och psykiska fenomen, Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
201 sidor • Svenska • 2020

Om boken

För alla de människor som söker sig till psykiatrin borde det vara en rättighet att få samtala om sitt inre när själen lider. Det är alltför lätt att få ett recept, men svårare att få samtalsstöd eller psykoterapi. Patienter möts av en medicinfixerad och överbelastad organisation som riskerar att behandla den ofta sårbara individen som en maskin. Som nybliven psykiater ville Johan Stiernstedt lära känna sina patienter. Han upplevde snart att han snarare hade blivit en del av ett system där samtalen mest kom att handla om medicinering, biverkningar och sjukskrivningar. Känslor, tankar och samtal om livssituationer hade blivit satta på undantag. Idag äter var sjätte svensk psykofarmaka, konsumtionen ökar lavinartat. Samtidigt sker en lika kraftig ökning av sjukskrivningar för psykiatriska diagnoser. Antalet självmord bland unga vuxna ökar stadigt sedan många år, inom denna grupp har också psykofarmakakonsumtionen ökat allra mest. Är detta verkligen en rimlig utveckling? Johan Stiernstedt är psykiater och leg. psykoterapeut. Han har länge arbetat som överläkare inom psykiatrisk öppenvård. De senaste tio åren har han huvudsakligen varit verksam som privatpraktiserande psykoterapeut. Boken grundar sig på hans erfarenheter från de bägge yrkesrollerna.

Medverkande

Författare

Johan Stiernstedt

Utgåvor

Den GALNA psykiatrin: Om bristen på andlighet, samtal och psykoterapi
Sidor
201
DRM
Vattenmärkt
ISBN
9789188939692
Version
EPUB 2