pages.product-details-page.thumbnail
Fågel Blå: Den illusionsfria Verkligheten
Bbeabridge förlag

Fågel Blå: Den illusionsfria Verkligheten

By Hannika Maria Christina HÖ Öberg
Dystopier
30 pages • Swedish • 2018

About the book

Samling av poem, eftertraktelser och tankar om lätta och svåra ting. I en Värld där många letar efter det som finns är och inte är på samma gång. Själen bygger en bro över till materia och materia välkomnar anden att dansa fritt. En bok fullt förstårlig för en Själ och som just med sin existens manar oss att finna den. Bara ett sinne är kort, i det är även sagt att alla har vi en Själ alla har något att finna i dessa rader och mellan rader.

Contributors

Author

Hannika Maria Christina HÖ Öberg

Editions

Fågel Blå: Den illusionsfria Verkligheten
Pages
30
DRM
Watermark
ISBN
9789198414158