pages.product-details-page.thumbnail
Svensk-rysk samhällsordbok: Juridik · Förvaltning · Ekonomi · Civilsamhälle · Media
Interword

Svensk-rysk samhällsordbok: Juridik · Förvaltning · Ekonomi · Civilsamhälle · Media

By Eugene Rivelis
Språk: referensverk och allmänt, Lexikon, Samhälle och samhällsvetenskap
352 pages • Swedish • 1998

About the book

SAMHÄLLSORDBOKEN är en uppdaterad och kraftigt utvidgad utgåva av författarens Svensk-ryska uppslagsordbok i juridik, förvaltning och ekonomi (1998). Den förenar egenskaperna hos en tvåspråkig fackordbok, ett referensverk och en dubbelriktad tesaurus, d.v.s. en begrepps- och synonymordbok, i en lättanvänd, praktiskt orienterad helhet. Den nya upplagan skiljer sig inte bara genom sitt större omfång utan även profilmässigt. Den har blivit bredare i sitt urval och fått en mer utpräglad karaktär av språkguide till svenska samhället för översättare och studerande. Bokens ca 6 000 uppslagsartiklar innehåller begreppsförklaringar samt ett rikt urval av preciserade översättningsförslag avsedda att fungera smidigt i olika kontext vid praktisk textproduktion. Här finns också åtskilliga synonymer försedda med betydelseskiljande anvisningar, oftast i form av vidhängande svenska ”etiketter”. Artiklarna innehåller även användbara fraser och exempel samt ämnesrelaterade korsreferenser och konkordanser. Boken täcker sammanlagt ett ordförråd som är mycket större än antalet artiklar. Dels omfattas facktermer och begrepp som hör till svensk civil och offentlig rätt, domstols- och polisväsende, EU-samarbetet, offentlig ekonomi och förvaltning, m.m. Dels, och detta tillför ordboken en dimension utöver den rent fackspråkliga, ingår även ord och uttryck ur kanslisvenska, journalistiskt språkbruk och offentligt samtal. I det sistnämnda fallet rör det sig ofta om allmänspråkliga ord vars innebörd ter sig ganska självklar men som saknar goda översättningsmotsvarigheter. Dessutom ingår namn på myndigheter och institutioner samt viktiga förkortningar. Samhällsordboken vänder sig i första hand till översättare men, tack vare sin förklarande karaktär, den inbyggda tesaurusen och den sammanhängande presentation av betydelser, är den även avsedd för studerande. Den kan med fördel användas också av andra läsarkategorier, såväl rysk- som svensktalande.

Editions

Svensk-rysk samhällsordbok: Juridik · Förvaltning · Ekonomi · Civilsamhälle · Media
Pages
352
Measurements
148.04 ✕ 210.02 mm
ISBN
9789163942921
Weight
563 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays