pages.product-details-page.thumbnail
Att återupprätta arbetslinjen: Och andra texter om strukturomvandling, sysselsättning och trygghetssystem
Tjänstemännens socialdemokratiska förening

Att återupprätta arbetslinjen: Och andra texter om strukturomvandling, sysselsättning och trygghetssystem

By Anders Nilsson, Örjan Nyström
Samhälle och samhällsvetenskap
288 pages • Swedish • 2019

About the book

Anders Nilssons och Örjan Nyströms gemensamma författarskap är nog den största guldgruvan i den svenska socialdemokratins idédebatt under 2000-talet. Ingenstans hittar man samma beläsenhet i de nutida tendenserna i världsekonomin – födelsetal, handelsflöden, och företagens organisering. De står för en samhällsanalys som lägger politikens ytskum åt sidan och ägnar sig istället åt de filosofiska principerna, de institutionella regelverken och de långsiktiga trenderna på samhällets marknivå. Det råder ingen tvekan om att det är i denna strukturreformistiska ansats som den svenska socialdemokratin kan hämta förnyad styrka. De texter som finns samlade i denna volym ingår i ett tema om förändringar på den svenska arbetsmarknaden i globaliseringens och nittiotalskrisens kölvatten, och hur detta hanterades av och påverkade de svenska trygghetssystemen: ”Att återupprätta arbetslinjen” (2005), ”Strukturomvandlingen och trygghetssystemen” (2009), ”Den globala utmaningen och jämlikhetens grunder” (2011), samt ”Dags att skrota ’full sysselsättning’?” (2012). Tjänstemännens socialdemokratiska förening har inlett utgivningen av S-akademikers skriftserie för att publicera klassisk och nyskriven socialdemokratisk idélitteratur. Föreningen samlar tjänstemän och akademiker som vill bidra till socialdemokratins policyutveckling. Vi anordnar möten, studiecirklar, föreläsningar med mera och ger nu också ge ut denna skriftserie. Geografiskt har vi vår bas i Göteborg.

Contributors

Author

Anders Nilsson

Author

Örjan Nyström

Editions

Att återupprätta arbetslinjen: Och andra texter om strukturomvandling, sysselsättning och trygghetssystem
Pages
288
Measurements
110 ✕ 178 mm
ISBN
9789198416534
Weight
236 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays