pages.product-details-page.thumbnail
Socialismen inför verkligheten: Studier över socialdemokratisk åskådning och nutidspolitik
Tjänstemännens socialdemokratiska förening

Socialismen inför verkligheten: Studier över socialdemokratisk åskådning och nutidspolitik

By Nils Karleby, Örjan Nyström, Ernst Wigforss, Rickard Sandler, Robert Hilmersson
Samhälle och samhällsvetenskap, Socialism och vänsterideologier
336 pages • Swedish • 2018

About the book

Nils Karleby (1892-1926) har beskrivits av tidigare statsministern Tage Erlander som den svenska socialdemokratins främsta teoretiker, vid sidan av Ernst Wigforss. Karlebys viktigaste verk, Socialismen inför verkligheten, kom ut 1926 – strax efter att han avled i tuberkulos vid 34 års ålder. Boken har varit svår att få tag på och ges därför nu ut på nytt i varsamt språkbearbetad utgåva. Förutom originaltexten av Karleby innehåller boken också en recension signerad Ernst Wigforss och en dödsruna författad av Rickard Sandler – båda från tidskriften Tiden 1926 – samt nyskrivet material av Örjan Nyström i form av ett biografiskt förord och ett efterord som sätter in boken i sitt idépolitiska sammanhang. Förhoppningen är att denna nyutgåva av Karleby ska ge upphov till ett förnyat intresse inom dagens socialdemokrati. En förnyelse av socialdemokratin i dag måste bottna i en fördjupad förståelse för dess särart som politisk rörelse under 1900-talet. Karleby var en av de viktigaste tänkarna bakom denna särart. Tjänstemännens socialdemokratiska förening har inlett utgivningen av S-akademikers skriftserie för att publicera klassisk och nyskriven socialdemokratisk idélitteratur. Föreningen samlar tjänstemän och akademiker som vill bidra till socialdemokratins policyutveckling. Vi anordnar möten, studiecirklar, föreläsningar med mera och ger nu också ut denna skriftserie. Geografiskt har vi vår bas i Göteborg.

Contributors

Author

Nils Karleby

Afterword by

Örjan Nyström

Epilogue by

Ernst Wigforss

Epilogue by

Rickard Sandler

Illustrated by

Robert Hilmersson

Editions

Socialismen inför verkligheten: Studier över socialdemokratisk åskådning och nutidspolitik
Pages
336
Measurements
110 ✕ 178 mm
ISBN
9789198416510
Weight
273 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays
Socialismen inför verkligheten: Studier över socialdemokratisk åskådning och nutidspolitik
Pages
372
DRM
Watermark
ISBN
9789198416527