pages.product-details-page.thumbnail
Socialdemokratin i ett nytt århundrade: Sex bidrag till en ideologisk framtidsdebatt
Tjänstemännens socialdemokratiska förening

Socialdemokratin i ett nytt århundrade: Sex bidrag till en ideologisk framtidsdebatt

By Jimmy Sand, Payam Moula, Anne-Marie Lindgren, Sven Ove Hansson, Kajsa Borgnäs, Ulrika Lorentzi, Björn Östbring
Socialism och vänsterideologier, Samhälle och samhällsvetenskap
140 pages • Swedish • 2017

About the book

Vägen framåt för socialdemokratin består inte i vare sig att bli mer populistisk eller att anpassa politiken till opinionsundersökningar bland medelklassen. Antologin Socialdemokratin i ett nytt århundrade samlar några texter från personer som tänkt till om vår tids stora utmaningar. Utifrån frågan om politikens uppgift föreslår Payam Moula några kriterier för det goda samhället. Kajsa Borgnäs tar sig an hållbarhetsfrågorna, med grund i arbetarrörelsens ambivalenta förhållande till kapitalismen. Sven Ove Hansson resonerar kring jämlikhetsbegreppet ur olika synvinklar. Med spjärn mot arbetskritiken diskuterar Ulrika Lorentzi nya klassförhållanden på arbetsmarknaden. Björn Östbring utvecklar diskussionen om socialdemokratin, välfärdsstaten och flyktingmottagandet. Och i ett samtal mellan Anne-Marie Lindgren och Payam Moula avhandlas dagens politiska landskap och den så kallade GAL/TAN-skalan. Med undantag av Björn Östbring är samtliga medverkande i antologin socialdemokrater. Tjänstemännens socialdemokratiska förening har inlett utgivningen av S-akademikers skriftserie för att publicera klassisk och nyskriven socialdemokratisk idélitteratur. Föreningen samlar tjänstemän och akademiker som vill bidra till socialdemokratins policyutveckling. Vi anordnar möten, studiecirklar, föreläsningar med mera och vill nu också ge ut denna skriftserie. Geografiskt har vi vår bas i Göteborg.

Contributors

General editor

Jimmy Sand

Author

Payam Moula

With

Anne-Marie Lindgren

With

Sven Ove Hansson

With

Kajsa Borgnäs

With

Ulrika Lorentzi

With

Björn Östbring

Editions

Socialdemokratin i ett nytt århundrade: Sex bidrag till en ideologisk framtidsdebatt
Pages
140
Measurements
110 ✕ 178 mm
ISBN
9789198416503
Weight
119 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays