pages.product-details-page.thumbnail
12 dagliga vanor: för att förbättra din hälsa och välmående

12 dagliga vanor: för att förbättra din hälsa och välmående

By LightTransmission
Självhjälp och personlig utveckling
17 pages • Swedish • 2019

About the book

Vad är en vana? Vad tänker du på när du hör ordet vana? Om du är som de flesta människor hör du ordet vana och associerar det med något negativt. Att röka, överäta och alltid vara sen är alla negativa vanor. Men vanor kan och brukar visa sig som positiva om du vet hur du ska träna upp dig för det målet. En vana behöver inte ha negativa associationer. Många människor kan utöver att tro att vanor är något dåligt även tro att nya vanor är smärtsamma. Det behöver inte heller vara sant. När du väl ser hur vanor är bra för dig och hur de kommer att förändra ditt liv till det bättre kommer du att leva ett fullare mer produktivt liv. Den här boken innehåller förslag på 12 vanor som kan vara till hjälp för att förbättra din livskvalitet och ditt välmående.

Editions

12 dagliga vanor: för att förbättra din hälsa och välmående
Pages
17
DRM
Watermark
ISBN
9789178190546