pages.product-details-page.thumbnail
Aktivt hopp: Att möta vår tids utmaningar utan att bli galen
Vide förlag

Aktivt hopp: Att möta vår tids utmaningar utan att bli galen

By Maria Estling Vannestål, Chris Johnstone, Sanna Hellberg, Joanna Macy
Miljön, Miljöaktivism, miljövårdsorganisationer och gröna organisationer, Miljötänkande och miljöideologi
330 pages • Swedish • 2019

About the book

Klimatförändringar, sinande olja, ekonomiska kollapser och massutrotning – ibland är det svårt att ens orka tänka på vår tids sociala och ekologiska kriser. Aktivt hopp visar hur vi kan bli bättre på att möta stora utmaningar med mod, kreativitet och medkänsla. I boken vägleds vi genom en förvandlingsresa inspirerad av mytiska äventyr, modern psykologi, andlighet och holistisk vetenskap. På vägen hittar vi de verktyg vi behöver för att hantera kriserna och spela vår roll i den stora omställningen till ett hållbart samhälle. Ekofilosofen och filosofie doktorn Joanna Macy har kombinerat akademiska studier inom buddhism, generell systemteori och djupekologi med femtio års aktivism, och blivit en respekterad röst inom freds-, rättvise- och miljörörelsen för sitt arbete med metoden The Work That Reconnects. Läkaren och coachen Chris Johnstone är specialist inom psykologi med inriktning mot resiliens, lyckoforskning och positiv förändring.

Editions

Aktivt hopp: Att möta vår tids utmaningar utan att bli galen
Pages
330
Measurements
110 ✕ 178 mm
ISBN
9789198347036
Weight
269 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays