pages.product-details-page.thumbnail
Monstersamhället: Från förnekelse till framtid
Ordfront

Monstersamhället: Från förnekelse till framtid

Av Herman Geijer
Geovetenskap, geografi, miljö, samhällsplanering, Miljön, Miljötänkande och miljöideologi, Miljöaktivism, miljövårdsorganisationer och gröna organisationer, Hantering av mark- och naturresurser, Hållbarhet, Sociala effekter av miljöproblem, Klimatförändringar, Samhälle och samhällsvetenskap, Överlevnadskunskap
273 sidor • Svenska • 2022

Om boken

Framtiden ter sig inte allt för ljus med klimatkris och extremväder, kollapsade ekosystem och massutrotning av arter. Hur ska vi kunna leva i den nya värld som väntar oss? Hur påverkas vi av att veta att vi bara genom att leva våra vardagliga liv förstör livsvillkoren för människor på andra platser i världen och för kommande generationer? Hur ska vi överhuvudtaget förhålla oss till det samhälle vi byggt upp? Människan har i alla tider skapat olika monster som utmanar och ställer frågor till mänskligheten. Som sätter gränser för natur och kultur, för människa och natur. I boken Monstersamhället liknar Herman Geijer vårt moderna samhälle med relationen mellan Victor Frankenstein och hans monster i Mary Shelleys klassiska roman Frankenstein eller den moderne Prometeus. Relationen mellan monster och skapare säger något om vår tid och situationen för människan i de rika delarna av världen. Vi skapar något som har potential att förgöra oss. Genom att i fyra kapitel ta upp förnekelse, förberedelse, förändring och framtid för Herman Geijer oss genom de snåriga frågor vi alla nu behöver ställa oss. Det handlar om psykologiska mekanismer, vår övertro på teknik, fysiska behov, klimatprepping, gemenskap och vårt liv och vår död i kollapsens skugga.

Medverkande

Författare

Herman Geijer

Utgåvor

Monstersamhället: Från förnekelse till framtid
Sidor
273
DRM
Vattenmärkt
ISBN
9789179450496
Version
EPUB 2