pages.product-details-page.thumbnail
Svenskarna och internet 2016 : Undersökning om svenskarnas internetvanor
Internetstiftelsen

Svenskarna och internet 2016 : Undersökning om svenskarnas internetvanor

Av Pamela Davidsson, Olle Findahl, Kristina Alexanderson, Marianne Ahlgren
Från 12 år
118 sidor • Svenska • 2016

Om boken

Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Detta har framförallt gjorts genom panelstudien ”Svenskarna och internet”, en studie som från början omfattade 2000 telefonintervjuer och idag 3000 intervjuer, baserat på ett slumpvist urval av befolkningen från 11 år och uppåt (2007 och tidigare från 18 år). Sedan år 2010 är IIS huvudman för studien. Telefonintervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och användning av internet i olika former. Till föräldrar med hemmavarande barn mellan 2-11 år ställs frågor om barnens användning av internet. Till ungdomar mellan 12-15 år ställs också frågor till deras föräldrar. De som deltagit ett år i undersökningen får följande år ett brev med inbjudan att delta igen, antingen via webbenkät eller genom att bli uppringd. Nya deltagare rekryteras genom att bli uppringda, de kan då välja att svara via webb enkät eller telefonintervju. I årets undersökning är det 706 personer (23%) som deltagit i undersökningen via webbenkät och 2 142 per telefon. ”Svenskarna och internet” är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen. Antalet deltagande länder ökar för varje år och nu har projektet ett trettiotal medlemsländer. Varje partner i respektive land finansierar sin egen verksamhet i projektet. De nationella urvalen är representativa urval av befolkningen. I frågepaketen är drygt 100 frågor gemensamma för alla länder, de så kallade ”Common Questions”. Dessa är formulerade likadant i varje land för att skapa jämförbara resultat.

Medverkande

Författare

Pamela Davidsson

Författare

Olle Findahl

Fotografier av

Kristina Alexanderson

Författare

Marianne Ahlgren

Utgåvor

Svenskarna och internet 2016 : Undersökning om svenskarnas internetvanor
Sidor
118
Mått
209 ✕ 296 mm
ISBN
9789176119211
Vikt
450 g
Leveranstid: 5-7 arbetsdagar inom Sverige, övriga världen upp till 14 arbetsdagar