pages.product-details-page.thumbnail
Handbok i psykiskt självförsvar
Bokförlaget Altum

Handbok i psykiskt självförsvar

By Claes Davidson
Freudiansk psykoanalytisk teori
90 pages • Swedish

About the book

Handbok i psykiskt självförsvar handlar om vårt behov att försvara oss i samspel med andra. Detta är en bok om gränser, integritet och konflikter i mänskliga relationer. Om skillnaden mellan att lösa och iscensätta konflikter. I relationer med och utan gränser. Det handlar om att bli en väl avgränsad individ och själv forma sin tillvaro. Claes Davidson är läkare och terapeut och har givit ut en rad böcker i sitt ämne.

Editions

Handbok i psykiskt självförsvar
Pages
90
Measurements
160 ✕ 180 mm
ISBN
9789176099407
Weight
163 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays