pages.product-details-page.thumbnail
Krig vid kust
Bokvurm Förlag

Krig vid kust

By Anders Ekberg
Historiska romaner
274 pages • Swedish • 2019

About the book

Andra världskriget har pågått i mer än tre år, den tyska krigsmakten som haft stora framgångar, får allt hårdare motstånd. I Östersjön härjar sovjetiska ubåtar fritt, den svenska krigsflottan har varken fartyg eller kunskap för att möta detta hot mot den sjöfart som är avgörande för landet. Stor del av landets försörjning kommer med fartyg från Tyskland, fler än 4 000 per år. Ett Tyskland som aktivt hjälper Sverige i utbyte mot en mängd viktiga varor från ett land som kallar sig neutralt. Men så är det inte. Den svenska handelsflottan får stora förluster i folk och fartyg. Sverige har till sjöss två fiender. I Östersjön är det Sovjet, i Nordsjön och ute på Atlanten är det Tyskland. Detta är berättelsen hur en liten svensk bogserbåt blir en aktiv del i ett dubbelspel som i stort är helt okänt för svenskarna i land. Denna bok bygger i sin helhet på faktiska händelser från de tre första krigsåren. Boken är en fristående fortsättning på boken FRÅN ETT KRIG.

Editions

Krig vid kust
Pages
274
Measurements
148 ✕ 210.02 mm
ISBN
9789188389725
Weight
441 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays
Krig vid kust
Pages
327
Measurements
110.02 ✕ 178.01 mm
ISBN
9789188389732
Weight
267 g
Delivery time: 5-7 workdays within Sweden, rest of the world up to 14 workdays
Krig vid kust
Pages
398
DRM
Watermark
ISBN
9789188389749