pages.product-details-page.thumbnail
Nationalstaten
Fri Tanke

Nationalstaten

Av Björn Östbring
Statsvetenskap och politisk teori
128 sidor • Svenska • 2022

Om boken

Den svenska debattens förskjutning mot frågor om mångkultur, invandring och svenskhet har inneburit ökad polarisering och en omvälvning av det politiska landskapet. Efter att ha dominerats av ekonomisk-politiska frågor förefaller vår tids politiska strid stå mellan den etablerade liberala demokratin och en populistisk nationalism som hotar denna ordning. I »Nationalstaten« visar statsvetaren Björn Östbring att dagens politiska samtal tyngs av en rad missuppfattningar om vad nationalism faktiskt innebär. Nationen är inte det öppna samhällets fiende. I själva verket har den sedan länge utgjort det oartikulerade ramverk inom vilket den liberala demokratin verkar, i såväl politisk filosofi som praktik. Bortom ett radikalt vägval mellan liberal öppenhet och nationalistisk slutenhet påminner Östbring om att det finns en tredje väg, rotad i en bortglömd idétradition: liberal nationalism.

Medverkande

Författare

Björn Östbring

Utgåvor

Nationalstaten
Sidor
128
DRM
Vattenmärkt
ISBN
9789189526310