pages.product-details-page.thumbnail
»Bara en teori« : Om evolutionsbiologi
Fri Tanke

»Bara en teori« : Om evolutionsbiologi

Av Mats Björklund
Evolution
284 sidor • Svenska • 2022

Om boken

Variation, selektion, ärftlighet. Evolutionsteorins tre grundbegrepp är också de bärande och ömsesidigt beroende principerna för alla livsformers utveckling. Deras samspel bestämmer arternas utveckling. Utan någon av dessa faktorer blir det ingen evolution. Evolutionsbiologin bygger vidare på Darwins berömda modell och har under ett drygt århundrade förfinat vår kunskap om arternas utveckling, inte minst inom genetiken. Evolutionen står sig vetenskapligt ytterst stark även i dag, samtidigt som den är ifrågasatt eller till och med tabu i vissa sammanhang. I Bara en teori vänder sig biologen Mats Björklund till varje nyfiken läsare som vill förstå evolutionens mekanismer liksom dess upptäcktshistoria – utifrån de senaste teoretiska och empiriska rönen. Boken är en fascinerande och lärorik upptäcktsfärd i livsformernas utveckling, och i den teori som försöker förklara den.

Medverkande

Författare

Mats Björklund

Utgåvor

»Bara en teori« : Om evolutionsbiologi
Sidor
284
DRM
Vattenmärkt
ISBN
9789189139169
Version
EPUB 2