pages.product-details-page.thumbnail
Idrottens ekonomihandbok
SISU Förlag

Idrottens ekonomihandbok

Av Karin Wennström. et al.
Nationalekonomi
60 sidor • Svenska • 2013

Om boken

Idrottens ekonomihandbok har till syfte att bidra till att fler idrottsföreningar har en god ekonomi med god ordning. När ekonomin är god och det är god ordning på den tycker de flesta att ekonomi är kul, enkelt och något man gillar. Däremot är det inte lika kul när den är mindre god och i oordning. Ekonomins betydelse för föreningars möjligheter att uppnå det man vill kommer med största sannolikhet att öka framöver. Ju fler som ökar sina kunskaper om föreningsläran i allmänhet och den ekonomiska delen i synnerhet blir därför allt viktigare.

Medverkande

Författare

Karin Wennström. et al.

Utgåvor

Idrottens ekonomihandbok
Sidor
60
DRM
Vattenmärkt
ISBN
9789186323929
Version
EPUB 2