pages.product-details-page.thumbnail
Asbest – arbeta på rätt sätt

Asbest – arbeta på rätt sätt

Av Prevent Arbetsmiljö i samverkan
Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd
119 sidor • Svenska • 2022

Om boken

Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Men asbest finns fortfarande kvar i byggnader, maskiner, fartyg och flera andra områden. Risk för exponering finns till exempel i samband med rivning, reparationer och underhåll. Utbildning och information om asbest kommer därför att vara av stor betydelse under en lång följd av år. Asbest – arbeta på rätt sätt har framställts med syfte: • att ge underlag för ett åtgärdsprogram avseende inventering och hantering av asbest i byggnader, fartyg och maskiner • att ge skyddsombud och arbetsledning insikter om riskerna och hur man i det dagliga miljöarbetet ska bevaka att skydds- och hanteringsföreskrifter följs och att beslutade åtgärder genomförs på föreskrivet sätt • att ge arbetstagare information om riskerna vid hantering av asbest och hur man ska skydda sig.

Medverkande

Författare

Prevent Arbetsmiljö i samverkan

Utgåvor

Asbest – arbeta på rätt sätt
Sidor
119
Mått
169 ✕ 239 mm
ISBN
9789173653145
Vikt
298 g
Leveranstid: 5-7 arbetsdagar inom Sverige, övriga världen upp till 14 arbetsdagar