pages.product-details-page.thumbnail
Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete

Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete

Av Prevent - Arbetsmiljö i samverkan
Kvalitetssäkring
16 sidor • Svenska • 2021

Om boken

Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Denna skrift beskriver kortfattat innebörden av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Skriften ska ge en snabb orientering i SAM och väcka tankar om hur ni kan arbeta vidare med frågorna på er arbetsplats. Skriften kan användas av alla som deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Medverkande

Författare

Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

Utgåvor

Introduktion Systematiskt arbetsmiljöarbete
Sidor
16
Mått
169 ✕ 239 mm
ISBN
9789173653084
Vikt
57 g
Leveranstid: 5-7 arbetsdagar inom Sverige, övriga världen upp till 14 arbetsdagar