pages.product-details-page.thumbnail
Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete

Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete

Av Prevent - Arbetsmiljö i samverkan
Företagsekonomi och management
79 sidor • Svenska • 2021

Om boken

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en form av kvalitetsarbete för att åstadkomma en bra verksamhetsmiljö. Denna handbok utgår från kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och beskriver hur dessa krav kan omsättas i ett grundläggande och praktiskt arbete i en verksamhet. Boken är i första hand avsedd för personer som i sitt arbete ansvarar för eller på annat sätt har hand om arbetsmiljöfrågor, till exempel chefer, skyddsombud, HR eller ledamöter i arbetsmiljökommittéer. Handboken kan användas som ett hjälpmedel i det dagliga arbetsmiljöarbetet och även med fördel i utbildningar om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Medverkande

Författare

Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

Utgåvor

Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete
Sidor
79
Mått
169 ✕ 239 mm
ISBN
9789173653077
Vikt
205 g
Leveranstid: 5-7 arbetsdagar inom Sverige, övriga världen upp till 14 arbetsdagar