pages.product-details-page.thumbnail
Gå tillsammans : En historia om solidaritet
Ordfront

Gå tillsammans : En historia om solidaritet

Av Hans Lagerberg
Samhälle och kultur: allmänt, Politik och statsskick
389 sidor • Svenska • 2022

Om boken

Rädslan brer ut sig och allt fler människor tvingas fly från omöjliga livsvillkor. I den rika världen försöker de välbärgade låsa sin oro ute, samtidigt som allt fler upptäcker att välfärds­samhället inte längre förmår erbjuda trygghet. I detta krisläge efterlyser alla mer solidaritet. Men vad betyder det? Gå tillsammans är en historik över hur människor gått sam­man för att försvara sina intres­sen, från jägarsamhällenas täta samvaro fram till den globala världsordning där människor­nas behov underordnats marknadens. Det är berättelser om klasskamp, om strejker och byggen av välfärdssamhällen, om motsättningar mellan indivi­dualism och kollektivism. Gå tillsammans är också en his­toria om vad solidaritet innebär med hjälp av personer som trott starkt på den, som Rosa Luxem­burg, Bertolt Brecht och George Orwell. Är solidariteten alls möjlig, och hur förenas den med personlig frihet? Vem kan vi lita på när vi tar sig oss an utmaning­en att bygga en hållbar värld?

Medverkande

Författare

Hans Lagerberg

Utgåvor

Gå tillsammans : En historia om solidaritet
Sidor
389
DRM
Vattenmärkt
ISBN
9789179450724
Version
EPUB 2